Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Integracja systemów zarządzania jako sposób na poprawę efektywności firmy.

Autor wpisu:
Martyna Radek
Data publikacji:
14 lutego, 2024
Kategoria:

W każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od rozmiarów i profilu działalności, miejsce dla systemów informatycznych jest nie do zastąpienia. Skomplikowane procesy biznesowe, wymiana danych pomiędzy różnymi działami, rosnąca potrzeba automatyzacji – wszystko to sprawia, że oprogramowanie staje się kluczem do efektywnego zarządzania. A jeśli spojrzymy na nie przez pryzmat integracji, otworzymy drzwi do wyższej produktywności i lepszej konkurencyjności firmy. Ale czym właściwie jest integracja systemów i dlaczego jest tak ważna?

Czym jest integracja systemów zarządzania i dlaczego jest potrzebna?

Integracja systemów informatycznych to proces, który pozwala różnym systemom IT na komunikację i współdziałanie. Przebiega to na poziomie oprogramowania i danych, dzięki czemu różne systemy mogą korzystać nawzajem ze swoich zasobów. Dla przedsiębiorstwa to oznacza możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, większą efektywność i spójność procesów.

Wszystko rozpoczyna się od zrozumienia, jakie systemy są obecnie używane w firmie. Mogą to być na przykład systemy ERP, CRM czy HR. W każdym z nich gromadzą się ogromne ilości plików, które mogą być wykorzystane w różnych działach firmy. Integracja pozwala na swobodny przepływ tych danych pomiędzy systemami, zwiększając efektywność i eliminując redundancje. Różne typy integracji, takie jak integracja pionowa, pozioma czy jednostronna, dochodzą do gry zależnie od specyfikacji przedsiębiorstwa i jego potrzeb.

Rodzaje i metody integracji systemów

Źródło: Canva

Istnieje wiele dróg, które można obrać w trakcie realizacji integracji systemów. Chociaż wszystkie mają wspólne cele, różnią się między sobą sposobem ich osiągania. Możemy wyróżnić przynajmniej kilka rodzajów integracji – m.in. integrację systemową, która spina ze sobą cały system IT firmy, integrację danych, skupiającą się na spójności i wymianie informacji, oraz integrację aplikacji zapewniającą współpracę różnych aplikacji IT. Każda z nich ma swoją specyfikę i inaczej wpływa na efektywność procesów biznesowych. Proces wyboru metody również jest kluczowy. Niektóre są bardziej uniwersalne, co pozwala na integrację większości dostępnych na rynku systemów, inne z kolei są bardziej specjalistyczne i celują w konkretnych producentów czy rodzaje rozwiązań. To, jaka metoda będzie dla nas właściwa zależy od wielu czynników, m.in. od specyfiki branży w której działamy, charakterystyki samej firmy czy celów, jakie chcemy osiągnąć dzięki przeprowadzonej integracji systemów.

W ramach integracji danych, na przykład, głównym celem jest umożliwienie wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami IT. Umożliwia to na przykład skonsolidowanie plików z różnych źródeł w jednym miejscu, co z kolei prowadzi do usprawnienia procesów biznesowych. To tylko niektóre z możliwości, które otwiera przed nami integracja systemów.

Różnorodność metod integracji jest ogromna. Z jednej strony mamy do czynienia z integracją via API (interfejs programistyczny aplikacji), która polega na powiązaniu różnych aplikacji za pomocą specjalistycznych zestawów reguł i procedur. Bardzo często wykorzystuje się ten sposób integracji ze względu na jego elastyczność oraz możliwość stosowania w większości systemów. Z drugiej strony mamy oprogramowanie integracyjne, które stanowi zbiór narzędzi służących do łączenia różnych systemów. Co więcej, integracja może być realizowana na poziomie baz danych, co oznacza wymianę informacji pomiędzy różnymi bazami, dzięki czemu możliwa jest konsolidacja danych. Wszystkie te rozwiązania mają swoje plusy, jak i minusy. 

Zatem wybór jednej z nich jest ważnym etapem w drodze do poprawy efektywności procesów w firmie. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien uwzględniać  charakterystykę pracy przedsiębiorstwa, rodzaj danych, które mają być zintegrowane, oraz specyfikę systemów, które są przedmiotem integracji. Wszystko to sprawia, że proces integracji to kompleksowe przedsięwzięcie, które wymaga nie tylko technicznego know-how, ale także zrozumienia specyfiki biznesu, w którym operuje przedsiębiorstwo.

Proces wdrażania integracji systemów IT w firmie

Proces wdrażania integracji systemów IT wymaga zaangażowania szeregu osób i kompetencji. Od kluczowych decydentów, przez menedżerów projektu, specjalistów IT, do użytkowników końcowych – każdy ma swój udział w procesie integracji.

Na początek analizujemy, jakie systemy są obecnie w użyciu w firmie, jakie są ich możliwości i gdzie występują problemy. Następnie, na podstawie tych informacji, tworzymy projekt integracji. Jego składowe to:

– Definicja celów,

– Plan działań,

– Harmonogram. 

Następnie przechodzimy do implementacji, a więc praktycznego wdrożenia planu. Oczywiście to tylko uproszczony opis procesu – w rzeczywistości jest on o wiele bardziej złożony, zależy od wielu czynników i potrafi przynieść sporo wyzwań.

Choć wybór odpowiedniego dostawcy oprogramowania do integracji może wydawać się skomplikowany, to przy odpowiednim doborze partnera biznesowego można przyspieszyć proces i zminimalizować ryzyko błędów. Ważne, aby dostawca miał doświadczenie w integracji systemów w przedsiębiorstwach o podobnym profilu działalności i skali – to może zaowocować lepszym zrozumieniem potrzeb firmy i sprawniejszym wdrożeniem.

Koszty integracji systemów informatycznych

Integracja systemów informatycznych to inwestycja, która pociąga za sobą koszty. Przyjrzyjmy się bliżej, na co składają się te koszty i jak można je zoptymalizować.

Pierwszym, i zwykle największym, wydatkiem jest zakup oprogramowania do integracji. Jest to koszt jednorazowy, ale musimy pamiętać, że oprogramowanie będzie wymagało aktualizacji i wsparcia technicznego, co również generuje koszty. Dodatkowo, w zależności od skomplikowania procesu i specyfiki firmy, mogą pojawiać się dodatkowe koszty za konsultacje, szkolenia i dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb.

Konieczne jest też uwzględnienie kosztów związanych z zarządzaniem projektem integracji – od planowania, przez realizację, aż po utrzymanie po wdrożeniu. Nie można zapominać także o potencjalnych kosztach związanych z ewentualnymi problemami lub błędami, które mogą pojawić się na różnych etapach procesu integracji.

Jednak koszty te mogą być zrekompensowane przez korzyści wynikające z integracji systemów. Zwiększona wydajność, poprawa jakości danych, usprawnienie procesów – to tylko niektóre z korzyści, które mogą przynieść oszczędności i zwiększyć rentowność firmy.

Effektywność biznesowa dzięki integracji systemów zarządzania

Integracja systemów zarządzania pozwala na znaczne zwiększenie efektywności procesów biznesowych. Dzięki wymianie danych pomiędzy systemami, można zautomatyzować wiele czynności, które wcześniej wymagały ręcznego wprowadzania lub przenoszenia danych. To przekłada się na większą precyzję, szybsze procesy i mniej błędów.

Integracja systemów nie jest więc tylko technicznym ulepszeniem. To zmiana, która może przynieść zauważalne efekty w postaci szybszego procesu decyzyjnego, lepszego zrozumienia sytuacji firmy, większej efektywności pracowników i zadowolenia klientów. Firma staje się bardziej konkurencyjna i gotowa na przyszłe wyzwania.

Oczywiście, efekty te nie przychodzą od razu. Trzeba na nie trochę poczekać i pomóc swoim pracownikom przystosować się do nowych rozwiązań. Warto jednak zainwestować ten czas, bo korzyści mogą przekroczyć nasze oczekiwania.

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami.

Ostatnio na blogu