Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

TypeScript vs JavaScript – odkryj, co je różni.

Autor wpisu:
Martyna Radek
Data publikacji:
18 marca, 2024
Kategoria:

Rynek języków programowania jest niezwykle dynamiczny, a nowoczesne technologie ewoluują w zastraszającym tempie. Dzisiaj postaram się przybliżyć Wam dwa języki, które zdobywają coraz większą popularność wśród twórców stron internetowych – TypeScript i JavaScript. Czy TypeScript, będący nadzbiorem JavaScript, jest lepszy? Czym te dwa języki się różnią? Przygotowałem dla Was porównanie, aby pomóc zrozumieć te dwie technologie.

TypeScript vs JavaScript – ujęcie ogólne

JavaScript jest językiem dynamicznie typowanym, który od lat jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Pierwotnie stworzony do tworzenia interaktywnych stron i aplikacji internetowych, JavaScript może być używany zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Z kolei TypeScript, opracowany przez firmę Microsoft w 2012 roku, jest nadzbiorem JavaScript i wprowadza szereg nowych funkcji, takich jak statyczne typowanie, co czyni kod w tym języku łatwiejszym do zrozumienia i utrzymania.

Kluczowe różnice w typowaniu – TypeScript vs JavaScript

Źródło: Canva

Dynamiczne typowanie w JS sprawia, że pisząc kod, nie musimy deklarować typu danych wcześniej. Jest to zaleta, bo daje programiście dużo swobody, ale równocześnie brak typów może prowadzić do błędów, które są trudne do wykrycia. Z drugiej strony, TypeScript wprowadza statyczne typowanie, które wymaga deklaracji typu danych podczas tworzenia zmiennych. Oferuje również inferencję typów, co oznacza, że TypeScript jest w stanie logicznie wywnioskować typ danych na podstawie przypisanej mu wartości. To przekłada się na większe bezpieczeństwo typów i mniej błędów podczas pisania kodu.

Różnice w kompilacji – TypeScript a JavaScript

TypeScript, z racji swojej natury jako języka statycznie typowanego, nie jest natywnie przyswajany przez przeglądarki internetowe. To oznacza, że przed uruchomieniem jakiegokolwiek skryptu napisanego w TypeScript, konieczne jest przekształcenie go do formatu rozumianego przez przeglądarki, a więc JavaScript. Ten proces, znany jako kompilacja, polega na analizie kodu źródłowego TypeScript pod kątem potencjalnych błędów i niezgodności. 

Po upewnieniu się, że skrypt jest poprawny i zgodny z wymogami TypeScript, kod TS jest przekształcany, czyli kompilowany, do kodu JS. Ten ostatni może być już bezpośrednio interpretowany przez przeglądarkę, umożliwiając działanie aplikacji webowej. Warto zauważyć, że cały ten proces jest niezbędny dla pracy z TypeScript, co stanowi istotną różnicę względem JavaScript, który nie wymaga takiego etapu

JavaScript, w odróżnieniu od TypeScript, jako język interpretowany, nie wymaga przejścia przez skomplikowany proces kompilacji. Zamiast tego, kod JavaScript jest interpretowany linijka po linijce przez silnik JavaScript – zazwyczaj to wbudowany komponent przeglądarki internetowej, który czyta skrypty dostarczone w ramach ładowanej strony internetowej, analizuje je i wykonuje. 

Zasada działania opiera się na tym, że każda linijka kodu jest czytana i uruchamiana natychmiast, zanim silnik przejdzie do następnej. To oznacza, że ewentualne błędy w kodzie zostaną wykryte dopiero w momencie, gdy silnik JavaScript do nich dojdzie podczas wykonywania skryptu. Jest to inny model pracy niż w przypadku TypeScript, i choć jest wygodny z punktu widzenia szybkości pisania i testowania kodu, niesie ze sobą pewne ryzyko związane z trudnością identyfikacji problemów przed uruchomieniem aplikacji.

Podstawowe różnice w funkcjonalności JavaScript i TypeScript

TypeScript oferuje programistom szereg dodatkowych funkcji, które są nieosiągalne w czystym JavaScript. Oto niektóre z nich:

  • Interfejsy: pozwalają określić strukturę obiektu.
  • Dekoratory: mechanizm dla modyfikacji klas, metod i innych elementów.
  • Typy generyczne: pozwalają na tworzenie komponentów, które mogą pracować z różnymi typami.
  • Typy enum: pozwalają na zdefiniowanie zbioru predefiniowanych wartości.
  • Rozszerzenie składni ECMAScript 6: TypeScript wprowadza wszystkie funkcję ECMAScript 6 oraz własne uzupełnienia.

Umożliwia to tworzenie bardziej skomplikowanych i składnych struktur kodu.

Przegląd atutów i wyzwań – TypeScript i JavaScript

Wiele korzyści płynie z adopcji TypeScriptu do tworzenia aplikacji. TypeScript umożliwia lepszą kontrolę i świadomość typów, co pomaga znacznie zredukować liczbę błędów powstałych w trakcie pisania kodu. Oferuje także podpowiedzi i ułatwia refaktoryzację kodu, szczególnie dla dużych aplikacji. Kiedy jednak mówimy o wyzwaniach, TypeScript wymaga dodatkowego czasu na naukę nowych koncepcji, takich jak statyczne typowanie, a także proces kompilacji kodu TS do JS.

Jak sprawdzić, czy TypeScript jest właściwym wyborem dla Twojego projektu?

Kiedy zastanawiasz się, czy TypeScript jest lepszym wyborem dla Twojego projektu, warto rozważyć kilka czynników. Jeśli planujesz tworzyć duże, złożone aplikacje i cenisz bezpieczeństwo typów oraz narzędzia ułatwiające utrzymanie kodu, TypeScript może być dobrym wyborem. Z kolei jeżeli zależy Ci na szybkości pisania kodu i nie chcesz obciążać się dodatkowym procesem kompilacji, może okazać się, że JavaScript będzie dla Ciebie lepszy.

Podsumowanie

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, który z języków jest lepszy. Wiele zależy od specyfiki i preferencji programisty oraz charakterystyki projektu. TypeScript i JavaScript mają swoje mocne i słabe strony. JavaScript jest wszechobecny, swobodny, łatwo dostępny, ale niesie ze sobą większe ryzyko błędów oraz trudności w utrzymaniu kodu. Z kolei TypeScript, choć wymaga nauki dodatkowych koncepcji, oferuje narzędzia, których brakuje w JavaScript i które mogą przyczynić się do tworzenia lepszej jakości aplikacji. Poznanie obu tych języków, to inwestycja, która niewątpliwie przyniesie Ci korzyści w długim terminie.

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami.

Ostatnio na blogu